Hospice Vredeborgh

Een warm thuis

Vredeborgh Leek

Hospice Vredeborgh is een bijna zoals thuis huis.

Voor mensen die in alle rust en veiligheid de laatste fase van hun leven door willen brengen en kunnen sterven in de nabijheid van hen die ze liefhebben.

Velen willen de laatste fase van hun leven het liefst thuis doorbrengen. In de meest vertrouwde omgeving.

 

 

Soms is het door woon- of gezinsomstandigheden niet mogelijk om thuis te blijven. De partner, kinderen of andere mantelzorgers kunnen overbelast raken. De zorg kan te intensief of te complex zijn waardoor thuisblijven niet meer mogelijk is. Ook kan men om een andere reden bewust kiezen voor een andere plek dan thuis.

Hospice Vredeborgh kan dan uitkomst bieden.
Een bijna zoals thuis huis in de eigen leef- en woonomgeving. Een huis waar men zichzelf kan zijn met een eigen leef- en dagritme. Waar 24 uur zorg is gedurende 7 dagen in de week.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, levensovertuiging of inkomen.

 

Hospice Vredeborgh is aangesloten bij VPTZ Nederland.