We streven er naar

om de gasten die in ons huis verblijven de zorg te bieden waarbij kwaliteit en regie over het eigen leven zo veel mogelijk in stand wordt gehouden. De nadruk ligt hierbij op warme- en optimale totaalzorg voor de gast en diens naasten, ongeacht godsdienst, geloof of maatschappelijke positie. De wens van de gast is hierin leidend.

In hospice Vredeborgh wordt de terminale zorg gegeven door zowel professionele krachten als door vrijwilligers in nauw contact met de mantelzorgers.

Verpleegkundige zorg

Verpleegzorg NNCZ Grijpskerk levert verpleegkundigen om de terminale gast de professionele hulp te geven die nodig is. Dit is net als in de thuissituatie, vraaggestuurde zorg: waarbij de hulpvraag van de gast centraal staat. Afhankelijk van welke zorg er nodig is komt er een verpleegkundige één tot meerdere keren per dag. 's Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig.

Huisarts

De huisarts speelt een belangrijke rol in het medische beleid. In principe blijft de medische zorg in de handen van de eigen huisarts. Is dit niet mogelijk, dan kan een vervangende huisarts, verbonden aan het hospice, de zorg overnemen. Afspraken tussen de huisarts, de stervende en zijn of haar naasten over de gewenste zorgen worden door het hospice gerespecteerd en ondersteund. Ook afspraken over eventuele levensbeëindiging behoren hiertoe.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn er ter ondersteuning van de mantelzorg. Zij bieden zonder oordeel en belangeloos zorg, begeleiding en ondersteuning aan gasten en familie die in ons hospice verblijven. Zo zorgen de vrijwilligers voor de dagelijkse gang van zaken, zo als familie en andere naasten thuis ook zouden doen. Zij zijn er voor de gast, ontvangen het bezoek, bereiden de maaltijd en doen de boodschappen. Als het nodig is helpt de vrijwilliger mee in de zorg. Zij bieden tevens een luisterend oor voor zowel de gast als de familie. De ondersteuning van de vrijwilligers wordt verzorgd door een professional vanuit Humanitas.

De eigen geestelijk verzorger, bijvoorbeeld de dominee, pastor of maatschappelijk werker, blijft, als dat wordt gewenst, in de zorg betrokken of kan via het hospice worden ingeschakeld.

Huishoudelijke Hulp

De huishoudelijke hulp wordt vanuit de WMO verzorgd. Zij zorgt ervoor dat het pand regelmatig wordt schoongemaakt.