Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Stichting Hospice Vredeborgh kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Hospice Vredeborgh, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Hospice Vredeborgh heeft verstrekt.

Stichting Hospice Vredeborgh kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Bij telefonische aanmelding voor de aanmelding van een gast hebben wij het BSN-nummer van deze persoon nodig om door te geven aan de zorgaanbieder/thuiszorg.

Waarom Stichting Vredeborgh gegevens nodig heeft:

Stichting Hospice Vredeborgh verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hospice Vredeborgh uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (gastenovereenkomst).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Stichting Hospice Vredeborgh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van de gast worden niet langer dan een jaar bewaard, zoals ook in de gastenovereenkomst vermeld staat.

Delen van uw gegevens met derden

Stichting Hospice Vredeborgh verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat zal zijn bij opname van de gast.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Hospice Vredeborgh worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Hospice Vredeborgh gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hospicevredeborgh.nl. Stichting Hospice Vredeborgh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Hospice Vredeborgh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Hospice Vredeborgh maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Hospice Vredeborgh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Hospice Vredeborgh op via  info@hospicevredeborgh.nl

Stichting Hospice Vredeborgh is als volgt te bereiken:

Postadres: Vredewoldplantsoen 7, 9351 BN Leek
Vestigingsadres: Vredewoldplantsoen 7, 9351 BN Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60649364
Telefoon: 0594 85 78 78
E-mailadres: info@hospicevredeborgh.nl