De oprichting van het hospice zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële hulp van de vele fondsen, verenigingen en particuliere initiatieven.

STICHTING DIAKONESSENHUIS LEEUWARDEN:
Stichting  Diakonessenhuis Leeuwarden heeft in april 2024 een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld ter uitvoering van het opleidingsplan, uitbreiding en ondersteuning van de vrijwilligers.
Het bedrag zal goed worden besteed en de Stichting wordt zeer hartelijk bedankt.

NIEUWE WEBSITE - In september 2023 is deze nieuwe website van het hospice online gegaan. Kei Media uit Leek aan de Euroweg 13, hebben pro deo een compleet nieuwe website met de hand gebouwd en online gezet voor ons, waarvoor dank! Het hospice kan met deze nieuwe website, die volledig is aangepast voor kleinere schermen, de komende jaren weer helemaal vooruit. 

LEEK - Donderdag 9 maart ontving het hospice aan het Vredewoldplantsoen 7 - dankzij de medewerking van dhr. Gijs Ubels - een donatie van 5000 euro, mogelijk gemaakt door NH1816 Verzekeringen. Deze bijdrage maakt het mogelijk meubilair na 6 jaar te vervangen, waar nodig. 

De sfeergroep, aldus vrijwilliger Mireille Oudman, zoekt met haar collega-vrijwilliger naar warme en praktische mogelijkheden om het huis ook echt een “thuis” te kunnen laten zijn voor de gasten. Er is geïnvesteerd in o.a. kledingkasten en een bankstel om de gasten meer comfort te kunnen bieden. Voorzitter Jan Schipper is enorm blij met deze donatie, een warm gebaar naar het hospice.

We zijn een kleinschalige woonvoorziening en met ruim 60 vrijwilligers willen wij terminale gasten een zo fijn en comfortabel mogelijk verblijf gunnen. We staan dag en nacht klaar met persoonlijke begeleidende en ondersteunende zorg'. De thuiszorg aan de gasten wordt in de ochtend, avond en nacht geleverd door de NNCZ. De voormalige pastorie werd in 2016 aangepast tot een hospice met 3 kamers, die uitzicht hebben op de tuin. De vrijwilligers bieden de gasten het ‘bijna-thuis-huis’ concept. Marian de Vroomen is coördinator binnen het hospice en wil de gasten zo goed mogelijk bedienen. ‘Wij staan klaar voor onze gasten. De gasten bepalen wat ze willen eten en welke persoonlijke spullen ze mee naar hun kamer willen verhuizen.’

De wensen van de gasten, hun leefritme, staan in het hospice centraal. Familieleden en andere dierbaren mogen vrijblijvend gebruik maken van de faciliteiten en overnachten. Een belangrijk aspect vindt Schipper: ‘In de thuissituatie bij een terminale patiënt wordt de verpleegzorg verricht door een thuiszorginstelling zoals die ook in het hospice wordt verricht. Echter naast deze zorg wordt er veel gevraagd van de mantelzorg. Dit is meestal een familielid. Deze raakt veelal thuis overbelast en het hospice biedt dan de oplossing'. De vrijwilligers nemen deze zorg deels over in samenspraak met de gast en zijn/haar dierbaren.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het hospice. In 2022 zijn 41 gasten verzorgd. Het bestuur overweegt een vierde kamer om de zorg uit te kunnen breiden maar helaas ontbreekt het ons aan financiële middelen. ‘We moeten nu te vaak nee verkopen en dat voelt niet fijn. We willen de mensen zo goed en prettig mogelijk begeleiden in hun laatste levensfase.’

Een steentje bijdragen is nodig en donateurs zijn dan ook hartelijk uitgenodigd hier gehoor aan te geven. Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact opnemen.

Meer recente donaties:

 • Kringloopwinkel te Marum heeft een fantastisch bedrag van € 1.000,- gedoneerd. Hartelijk dank!
 • Jumbo Leek heeft eveneens een donatie gedaan van € 617,- waarvoor ook hartelijk dank.
 • Garmt Huizinga te Midwolde heeft belangeloos de stoep bij de voordeur verbeterd. Nu kunnen ambulances veel gemakkelijker het hospice binnenkomen.
 • Eveneens worden familieleden van onze gasten bedankt voor de donaties, die zij aan het Hospice hebben gedaan!
 • Wederom hebben wij in 2023 van de Kringloopwinkel uit Marum € 1.000,- ontvangen. De vrijwilligers hebben lootjes verkocht t.b.v. loting spullen St. Epi Rosa. 
  De vrijwilligers hebben 6 doelen uit mogen kiezen, waaronder het Hospice. En dus wederom: hartelijk dank!

VSB, Stichting Elisa Mathilde Fonds, Stichting RopaRun, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Brentano, Oranjefonds, Kansfonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds / Landelijke vereniging van Crematoria, Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor RCOAK, Stichting H.S. Kammingafonds, Fonds Sluyterman van Loo / Stimuleringsfonds Ouderenprojecten, Pasmanstichting, Stichting Welzijn Senioren, TVM verzekeringen, Stichting Familie Stol Hoeksema, Noorderlichtfonds, Stichting Monuta Charity Fund, Stichting Femme van der Schaaf, Tilstichting, Gereformeerde kerk Open Hof te Roden, Stichting Burgerweeshuis, Emmaplein Foundation, Rommelmarkt De Hoeksteen Leek, Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid, Lionsclub Leek, Rabobank Stad en Midden Groningen, Stichting Wilhis, Marion G. Polakstichting, Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve, Maripaan Teaming (Jumbo), Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Leek, Vereniging het Algemeen Diakenschap, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Marum, Ondernemersfonds Leek, Stichting Goede Doelen, VWG Marum, Landskeuken Mensinge.

Verder: Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, Vrouwen van Nu: -Leek, -Zevenhuizen, -Roden, -Marum.  Uitvaartvereniging DLE Zevenhuizen, Vrouwenvereniging Boerakker, Stichting MaRun, CMV Marum en Stichting  Mont Ventoux.

Riwka Papo doet regelmatig een bijdrage via Jumbo, heeft o.a. airco in de woonkamer geschonken, Lindeman Lijstenmaker heeft lijsten geschonken voor foto's op de gastenkamers, Holthausen Clean Technology Hoogezand, Horizon en Hyzon motors schonk maart 2020 500 mondkapjes, een anoniem bedrijf in Assen doneerde een nieuw gasten-oproepsysteem, het Lekkere Winkeltje doneerde 80 droge worsten bij het kerstpakket 2020, Bio Corner Easy Leek doneerde extra's bij het kerstpakket 2021.

Particulier: Familie Huiynk, Mevrouw Westerhof, Dhr. Wilbers, mevr. T. Le Coultre. 

Verder bedanken wij

Bloemisterij Scheerhoorn uit Leek voor de wekelijkse verse bos bloemen en het bloemetje ter verwelkoming bij elke nieuwe gast.

Fietsenzaak Profile Wagenaar uit Leek voor de boodschappenfiets voor de vrijwilligers.

"Het Lekkere Winkeltje" en "Uw Slijter Stiekema" te Leek voor de medewerking aan de winteractie t.b.v. de inrichting van de tuin.

"Martijn Ettema van CSN dienstverlening"  voor het periodiek  wassen van de buitenramen van het pand.

In het bijzonder bedanken wij de families en nabestaanden die als dank, in welke vorm dan ook, een donatie hebben gedaan.

Doneer aan het Hospice

* verplicht

Uw donatie 

DONATEURS STICHTING VRIENDEN VAN HET HOSPICE VREDEBORGH

Voor veel mensen is het hospice een grote steun (geweest) in een moeilijke periode in hun leven. Het voortbestaan van het hospice is afhankelijk van de steun van verschillende instanties en van giften van donateurs. Naast de financiële hulp van bovenstaande bedrijven/instanties zijn donateurs onmisbaar. en zeer welkom.

Wilt u het hospice ondersteunen? Donaties zijn welkom op banknummer: NL59 RABO 0301123756. 

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat Hospice Vredeborgh er toe doet in deze omgeving. Vele gasten hebben gebruik kunnen maken van het hospice, dankzij de geweldige inzet van vele professioneel opgeleide vrijwilligers, de verpleegkundigen van een thuiszorg organisatie en de coördinator van de vrijwilligers.

Bovenstaande stichting zet zich in om giften en donaties in te zamelen om het werk van het hospice te kunnen verwezenlijken. Het hospice is blijvend financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.

In overleg met de vrijwilligers en het bestuur is er een wensenlijst tot stand gekomen.

Hiervoor doen wij een beroep op u. Dit kan door:

 1. Vriend te worden en een jaarlijkse bijdrage te betalen;
 2. Eénmalig te doneren;
 3. Toe te treden tot de club van 100, met een jaarlijkse bijdrage van € 100 gedurende 5 jaren;
 4. Per testament vriend te worden;
 5. Of middels een schenking of legaat.

In het hospice ligt een folder en een formulier waarop u kunt aangeven hoe u wilt bijdragen in de kosten tot instandhouding van het hospice, op deze manier vervult u een maatschappelijke rol in de directe samenleving van Westerkwartier en Noordenveld. Een betrokken rol binnen Hospice Vredeborgh.

Om u inzicht te geven in de huidige wensenlijst:

1.      Voor geluidsoverlast in de gang wordt gedacht aan

 • geluiddempende plafondplaten;
 • akoestisch behang;
 • project tapijt;
 • valdorpel huiskamer deur.

2.      Gastenkamer

 • hydraulische rol kruk voor de vrijwilligers;
 • kledingkasten en tv kasten;

3.      Huiskamer

 • meubilair algemeen, m.u.v. stoelen;
 • houten luxaflex voor alle ramen;
 • schilderwerk.

4.      Algemeen

 • een warmtepomp.

Voor een grote investering op termijn wordt gedacht aan het vervangen van de garage voor een multi-inzetbare ruimte. Een ruimte voor vergaderingen, trainingen, intervisie en supervisie.

We houden u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de bestedingen zodat u zicht heeft op het gebruik van uw donatie. Op de website vermelden we donaties onder de rubriek “mede dankzij”, dit kan uiteraard ook anoniem.  

Word ook donateur of vriend van...

Steunkaart_donateurs.pdf
Tijdstempel: 07-09-2023
Grootte: 125.43 KB
Downloads: 221
Jaarverslag_-_2021.pdf
Tijdstempel: 07-09-2023
Grootte: 296.18 KB
Downloads: 221

Bedankt namens Hospice Vredeborgh