Item 9

Presentatie over Hospice Vredeborgh, Leek.

Vrijwilligers, die werkzaam zijn bij het Hospice in Leek geven regelmatig presentaties over het leven in het hospice. 
Het hospice is een bijzondere plek waar mensen in de laatste fase van hun bestaan afscheid nemen van hun leven en hun dierbaren.

Een huis waarin spanning, verdriet, ponbegrip en machteloosheid is, maar waar ook wordt gelachen, waar tederheid, liefde en opbeurende
woorden zijn, waar het leven verdicht is tot de kern van zijn bestaan. 

Hoe en wanneer kom je in een hospice terecht?Wat kun je daar aan zorg verwachten  en hge is de organisatie geregeld.
Wat maakt "ons hospice" en het werk zo bijzonder? We vertellen ook over palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie.

Wij zijn al vanaf het begin van het hospice, zo's zes jaar geleden, werkzaam als vrijwilliger en hebben het initiatief genomen om een boek te publiceren:
Van hier nu tot hier na. In dit boek, geschreven door Elly van Pagée, geven verhalen en gedichten een inkijk in de bijzondere wereld van het hospice. 
Alfred Oosterman, fotograaf in Peize, heeft daarbij foto's gemaakt. Bij de presentatie zullen we een aantal verhalen voorlezen uit dit boek.
Het boek is de avond ook te koop (€ 20,00). De gehele opbrengst van het boek is bestemd voor het Hospice Vredeborgh.

Namens de PR groep van het Hospice

Elly van Pagée
06-17816950

« Vorige Item |